وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تماس با ما

شماره تماس :

مقطع کارشناسی       02144815480 شنبه و دوشنبه ها ازساعت  16-10

مقطع کارشناسی ارشد  02144860534 شنبه و دوشنبه ها از ساعت 16-10

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.