وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

فرم درخواست تجدید نظر نمره

حق اعتراض تا 48 ساعت بعد از اعلام نمره مي باشد

درخواست تجدید نظر در نمره این درس را دارم
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.