وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

فرم درخواست تجدید نظر نمره

حق اعتراض تا 48 ساعت بعد از اعلام نمره مي باشد

درخواست تجدید نظر در نمره این درس را دارم

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.