فرم درخواست سرويس اياب و ذهاب خودگردان از مترو صادقيه

سرويس اياب و ذهاب دانشجويان در روز هاي تشکيل کلاس از محل مترو صادقيه به سمت دانشگاه پرندک حرکت مي کند و هم چنين عصر همان روز در پايان ساعت کلاس ها ، از محل دانشگاه به مترو صادقيه ، برقرار است .

دانشجويان در صبح هر روز هزينه رفت و برگشت يک روز خود را به راننده پرداخت خواهند کرد.

متقاضيان استفاده از سرويس فرم ذيل حداکثر را تا روز 96/11/30.

سرويس فقط براي دانشجوياني که فرم ذيل را تکميل وارسال نمايند . قابل استفاده مي باشد. و دقيقاً سرويس به تعداد دانشجويان آماده مي شود.

در این بخش تصویر عکس خود را به صورت فایل jpg وارد نمایید ( اندازه فایل حداکثر 300 کیلو بایت )